Ürünlerimiz
Üye Girişi
Müşteri Hizmetleri
Haber Listesi
Haber listemize e-posta adresinizi ekliyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Sağlıklı Yaşam \ Tıp Terimleri \ P - T

PAKİMENENJİT Nedir? :Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.

PANDEMİ Nedir? :Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.

PALİLALİ Nedir? :Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin bir çok defa tekrarlanmasıdır.

PALYATİF Nedir? :Hafifletici.

PALPASYON Nedir? :Elle dokunularak yapılan muayene.

PALPİTASYON Nedir? :Kalp çarpıntısı.

PALSY Nedir? :Felç, inme.

PAN Nedir? :Bütün.

PANARTERİT Nedir? :Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.

PANKARDİT Nedir? :Kalbin bütün zarlarının iltihabı.

PANKREAS Nedir? :Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

PANKREATİT Nedir? :Pankreas iltihabıdır.

PANOFTALMİ Nedir? :Gözün bütün tabakalarının iltihabı.

PANSİNÜZİT Nedir? :Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.

PAPİLLOM Nedir? :Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.

PAPİLLOKARSİNOM Nedir? :Kötü huylu papillom.

PAPAVERİN Nedir? :Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücüetkiye sahip bir alkaloid.

PAPİLLİT Nedir? :Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.

PAPÜL Nedir? :Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm’den küçük çaplı lezyonlardır.

PARA Nedir? :Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında)

PARAKARDİAK Nedir? :Kalbin yanında, kalbe komşu.

PARALİTİK Nedir? :Felç olan, felçli kişi.

PARALİZİ Nedir? :Felç.

PARAMEDİAN Nedir? :Orta hattın yanında, orta hatta yakın.

PARAMEDİKAL Nedir? :Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.

PARANAZAL Nedir? :Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.

PARANKİM Nedir? :Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.

PARAOZEFAGEAL Nedir? :Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan.

PARAPLEJİ Nedir? :Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.

PARAPAREZİ Nedir? :Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.

PARATİROİD Nedir? :Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.

PARATİROİDEKTOMİ Nedir? :Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.

PARATRAKEAL Nedir? :Nefes borusunun yanında yer alan.

PARAVERTEBRAL Nedir? :Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan.

PARAZİTEMİ Nedir? :Kanda parazit bulunması.

PARAZİT Nedir? :Asalak.

PARASENTEZ Nedir? :İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.

PARENKİM Nedir? :Organın kendine özel doku yapısı.

PARENTERAL Nedir? :İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, adele içi gibi yollarla verilmesi.

PARESTEZİ Nedir? :Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.

PARİETAL KEMİK Nedir? :Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.

PAROKSİSMAL Nedir? :Ani ve geçici krizler halinde gelen.

PARONİŞİ Nedir? :Tırnak yatağı iltihabı, dolama.

PARSİYEL Nedir? :Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.

PARTİKÜL Nedir? :Parçacık, zerre.

PARTUS Nedir? :Doğum.

PAROTİS BEZİ Nedir? :Kulak altı tükrük bezi.

PAROTİTİS Nedir? :Kabakulak.

PATELLA Nedir? :Diz kapağı kemiği.

PATOJEN Nedir? :Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.

PATOGENEZ Nedir? :Hastalığın esas ve gelişimi.

PATOGNOMONİK Nedir? :Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.

PATOLOJİK Nedir? :Normal olmayan, hastalıklı.

PATOLOG Nedir? :Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.

PEDİATRİ Nedir? :Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.

PEDİATRİST Nedir? :Çocuk hastalıkları uzmanı.

PELVİS Nedir? :Leğen kemiği.

PENİS Nedir? :Erkek cinsel organı.

PERİTON Nedir? :Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.

PERİTONİT Nedir? :Peritonun iltihabıdır.

PERORAL Nedir? :Ağız yolu ile.

PETEŞİ Nedir? :Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)

PHENOTYPE Nedir? :Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.

PITRIASIS Nedir? :Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR’da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.

PLAK Nedir? :Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından genellikle anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.

PLEVRA Nedir? :Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.

PLEVRAL Nedir? :Plevraya ait.

PLÖREZİ Nedir? :Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.

PLÖRİT Nedir? :Plevranın, sıvı birikmeksizin kuru iltihabı.

POLİKİSTİK Nedir? :Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.

POLİP Nedir? :Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.

PROSTAT Nedir? :Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.

PROSTATİT Nedir? :Prostat iltihabı.

PSORIASIS Nedir? :Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.

PULMONER Nedir? :Akciğer veya akciğerlerle ilgili.

PULMONER ARTER Nedir? :Akciğerin büyük besleyici arteri.

PÜSTÜL Nedir? :Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.


RABİES Nedir? :Kuduz.

RADİUS Nedir? :Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.

RADİKAL Nedir? :Sebebe yönelik, köklü.

RADİKÜL Nedir? :İnce dal, küçük kök.

RADİKÜLİT Nedir? :Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.

RADİKÜLOPATİ Nedir? :Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.

RADYOAKTİF Nedir? :Radyasyon yayan özelliğe sahip.

RADYODERMATİT Nedir? :Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.

RADYOLOJİ Nedir? :Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.

RADYOTERAPİ Nedir? :Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.

RAHİM Nedir? :Uterus, döl yatağı.

RAŞİTİZM Nedir? :D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

RAYNAUD Nedir? :Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.

REFRAKSİYON Nedir? :Kırılma.

REFRAKTOMETRE Nedir? :Görme bozuklukluklarını ölçen cihaz.

REJENERASYON Nedir? :Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

REJİONAL Nedir? :Bir bölgeye ait.

REGRESYON Nedir? :Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.

REGURJİTASYON Nedir? :Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi.

REHABİLİTASYON Nedir? :Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.

RELAKSİN Nedir? :Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.

REMİSYON Nedir? :Hastalık belirtilerinin sönmesi.

RENAL Nedir? :Böbrekle ilgili.

RENAL ARTER Nedir? :Böbrek arteri.

REPRODUKTİF  Nedir? :Çoğalabilen.

RESPİRASYON Nedir? :Solunum, nefes almak.

RESPİRATUVAR SİSTEM Nedir? :Solunum sistemi.

RETANSİYON Nedir? :Birikme, toplanıp kalma. ( Örn. İdrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)

RETİKÜLER Nedir? :Ağ gibi, ağ biçiminde.

RETİNA Nedir? :Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.

RETİNİT Nedir? :Retina iltihabı.

RETROBULBER Nedir? :Göz küresinin arka kısmı.

RETROBULBER NÖRİT Nedir? :Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karekterize iltihabi durumu.

RETROGRESSİV Nedir? :Gerileyen.

RETROPERİTONEAL Nedir? :Periton zarının arkasında.

RETROVERSİ Nedir? :Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.

REVASKÜLARİZASYON Nedir? :Yeniden damarlanma.

REZEKSİYON Nedir? :Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.

REZİDÜ Nedir? :Artık, bakiye.

REZİDÜEL Nedir? :Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)

REZİSTAN Nedir? :Mukavim, dirençli.

REZİSTANS Nedir? :Direnç, mukavemet.

REZORBSİYON Nedir? :Emilme.
 

SAFRA Nedir? :Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.

SAFRA KESESİ Nedir? :Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.

SAK Nedir? :Kese, torba.

SAKKÜLER Nedir? :Keseye benzer, torba gibi.

SAKRUM Nedir? :Kuyruk sokumu.

SAKRALİZASYON Nedir? :Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.

SAKROİLİAK EKLEM Nedir? :Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.

SADİZM Nedir? :Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.

SADİST Nedir? :Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.

SAGİTTAL Nedir? :Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.

SALİSİLİK ASİT Nedir? :Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.

SALMONELLA Nedir? :Bir bakteri türü.

SALPİNKS Nedir? :Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.

SALPENJİT Nedir? :Tuba uterinaların iltihabı.

SEDASYON Nedir? :Hastanın sakinleştirilmesi.

SİMPLEKS Nedir? :Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.

SİNÜZİT Nedir? :Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

SİROZ Nedir? :Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

SİTOLOJİ Nedir? :Hücre bilimi.

SKOLYOZ (SKOLİOSİS) Nedir? :Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.

STERNUM Nedir? :İman kemiği.

SUBKARİNAL Nedir? :Karinanın altında. (Karina: Trakea’nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)

SUBPLEVRAL Nedir? :Akciğer zarının altında.

SÜT BEZESİ Nedir? :Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.
 

TABES DORSALİS Nedir? :Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

TALAMUS Nedir? :Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.

TALASEMİ Nedir? :Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

TAKİPNE Nedir? :Çok hızlı solunum.

TARTAR Nedir? :Diş taşı.

TELENJİEKTAZİ Nedir? :Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

TELEKARDİOFON Nedir? :Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

TELEPATİ Nedir? :Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

TEMPORAL BÖLGE Nedir? :Şakak bölgesi.

TENDİNİT Nedir? :Tendon iltihabı.

TENDON Nedir? :Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

TENESMUS Nedir? :Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

TENYA Nedir? :Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.

TESTOSTERON Nedir? :Erkek seks hormonuna verilen addır.

TREMOR Nedir? :İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

TROMBOZ Nedir? :Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.
 

 

Sırala
  Liste
 
Her Hakkı Saklıdır. NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler

Taksit ve Ödeme Avantajları Burada
Ana Sayfa   |  Google   |  Tüketici Koruma Kanunu   |  Hesap Numaralarımız   |  Satış Noktalarımız   |  İletişim   |  Size Özel   |  Yasal Uyarı
NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler
Adres: Petek İş Merkezi No: 10/47 Macunköy - Ankara Türkiye      Tel: 0.312.3977236   E-Posta: info@naturelim.net
Tasarım: www.aksetweb.com