Ürünlerimiz
Üye Girişi
Müşteri Hizmetleri
Haber Listesi
Haber listemize e-posta adresinizi ekliyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Sağlıklı Yaşam \ Tıp Terimleri \ M - Ö

MAKROSEFALİ Nedir? :Başın (beynin) normalden büyük olması.

MAGNET Nedir? :Mıknatıs.

MALABSORBSİYON Nedir? :Emilimin bozuk oluşu.

MALADİ Nedir? :Hastalık.

MALASİ Nedir? :Keyifsizlik, kırıklık.

MALARYA Nedir? :Sıtma.

MALE Nedir? :Erkek.

MALFORMASYON Nedir? :Kusurlu oluş, sakatlık.

MALFONKSİYON Nedir? :Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.

MALİGN Nedir? :Habis, kötü huylu.

MALLEOL Nedir? :Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.

MALLEUS Nedir? :Orta kulaktaki çekiç kemik.

MALNUTRİSYON Nedir? :Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.

MALPRAKTİS Nedir? :Tıpta yanlış, özensiz tedavi.

MASTEKTOMİ Nedir? :Ameliyatla memenin alınması.

MAMİLLA Nedir? :Meme başı.

MAMOGRAFİ Nedir? :Meme filmi.

MANDİBULA Nedir? :Alt çene kemiği.

MANİ Nedir? :Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

MANİFEST Nedir? :Aşikar, gizli olmayan.

MARFAN SENDROMU Nedir? :Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

MARİHUANA Nedir? :Esrar.

MASTEKTOMİ Nedir? :Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

MASTİTİS Nedir? :Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.

MASTOİDEKTOMİ Nedir? :Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.

MASTOİDİT Nedir? :Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.

MAZOHİST Nedir? :İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.

MENENJİT Nedir? :Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.

MENOPOZ Nedir? :Adetten kesilme.

MENSTRUAL Nedir? :Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

MENSTRUAL SİKLUS Nedir? :Adet görme dönemleri, iki adet arası.

MENSTRUASYON Nedir? :Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)

MENTAL RETARDASYON Nedir? :Zeka gelişiminde gerilik.

METASTATİK Nedir? :Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)

METASTAZ Nedir? :Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.

MİTOZ Nedir? :Hücre bölünmesi.

MİYOM Nedir? :Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.

MUKOLİTİK Nedir? :Mukus’u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus’un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.

MUKOZA Nedir? :Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.


NARKOANALİZ Nedir? :Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

NARKOLEPSİ Nedir? :Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

NARKOZ Nedir? :Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

NARKOTİK Nedir? :Uyutucu, uyuşturucu.

NARSİZM Nedir? :Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.

NATAL Nedir? :Doğuşa ait.

NAZAL KEMİK Nedir? :Burun kemiği.

NAZOFARİNKS Nedir? :Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

NATRİUM Nedir? :Sodyum.

NATUREL Nedir? :Normal, tabii.

NAUSEA Nedir? :Mide bulantısı.

NEBULİZER Nedir? :Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

NEONATAL Nedir? :Yeni doğana ait.

NEOPLAZİ Nedir? :Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

NÖROLOJİ Nedir? :Asabiye, sinir hastalıkları.

NÖROŞİRÜRJİ Nedir? :Beyin cerrahisi.

NODÜL Nedir? :Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar.
 

OBDUKSİYON Nedir? :Otopsi.

OBEZ Nedir? :Şişman.

OBEZİTE Nedir? :Şişmanlık.

OBJE Nedir? :Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

OBJEKTİF Nedir? :Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.

OBLİTERASYON Nedir? :Vücuttaki boşlukların tıkanması.

OBSERVASYON Nedir? :Müşahade.

OBSESYON Nedir? :Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.

OBSTRÜKSİYON Nedir? :Tıkanma, engel.

OBSTETRİ Nedir? :Doğum bilgisi.

ODİOGRAM Nedir? :Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.

OEDİPUS KOMPLEKSİ Nedir? :Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.

ODONTOİD Nedir? :Diş şeklinde.

OFTALMİK Nedir? :Göze ait.

OFTALMOPLEJİ Nedir? :Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.

OFTALMOLOJİ Nedir? :Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.

OFTALMOSKOP Nedir? :Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.

OFTALMOSKOPİ Nedir? :Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.

OFTALMOLOJİST Nedir? :Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.

OFTALMOTONOMETRİ Nedir? :Göz içi basıncın ölçülmesi.

OKKULT Nedir? :Gizli, kapalı.

OKLUDE Nedir? :Kapalı, tıkalı.

OKSİPUT Nedir? :Başın arka kısmı.

OKULOMOTORYUS Nedir? :Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)

OKÜLER Nedir? :Göze ait.

OLEKRANON Nedir? :Dirsekteki çıkıntı.

OLFAKTORYUS Nedir? :Koku siniri.(Nervus Olfactorius)

OLİGÜRİ Nedir? :İdrarın normalden az çıkartılması

OLİGO Nedir? :Geri,küçük.

OLİGODENDROGLİOMA Nedir? :Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

OLİGOSPERMİ Nedir? :Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

OMENTUM Nedir? :Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.

ONANİZM Nedir? :Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.

ONKOLOJİ Nedir? :Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

OPAK Nedir? :Donuk, şeffaf olmayan.

OPERABL Nedir? :Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )

OPERASYON Nedir? :Cerrahi müdahale, ameliyat.

OPİAT Nedir? :Afyonlu ilaç, uyuşturucu.

OPİSTOTONUS Nedir? :Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )

OSTEOGENESİS Nedir? :Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.

OSTEOGENESİS İMPERFEKTA Nedir? :Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.

OSTEOJENİK Nedir? :Kemik yapıcı.

OSTEOİD Nedir? :Kemik gibi, kemiğimsi.

OSTEOLİZ Nedir? :Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.

OSTEOMALASİ Nedir? :Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.

OSTEOMİYELİT Nedir? :Kemik iltihabı.

OSTEOFİT Nedir? :Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.

OSTEOPLASTİ Nedir? :Kusurrlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.

OVOBLAST Nedir? :Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.

OVOSİT Nedir? :Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.

OVÜLASYON Nedir? :Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.
 

ÖDEM Nedir? :Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır.Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

ÖDİPUS KOMPLEKSİ Nedir? :Bkz. ODİPUS KOMPLEKSİ.

ÖSTAKİ BORUSU Nedir? :Orta kulakla nazofarenksi birleştiren, atmosfer basıncı ile orta kulak içi basıncı dengeliyen yola verilen isimdir.

ÖSTROJEN Nedir? :Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlıyan hormondur.

ÖTENAZİ Nedir? :Kısaca ölüm hakkı da denilebilir.Tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesidir.Yasal değildir.

ÖZEFAGUS Nedir? :Yemek borusuna verilen isimdir, yutak ile mideyi birleştirir.
 

Sırala
  Liste
 
Her Hakkı Saklıdır. NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler

Taksit ve Ödeme Avantajları Burada
Ana Sayfa   |  Google   |  Tüketici Koruma Kanunu   |  Hesap Numaralarımız   |  Satış Noktalarımız   |  İletişim   |  Size Özel   |  Yasal Uyarı
NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler
Adres: Petek İş Merkezi No: 10/47 Macunköy - Ankara Türkiye      Tel: 0.312.3977236   E-Posta: info@naturelim.net
Tasarım: www.aksetweb.com