Ürünlerimiz
Üye Girişi
Müşteri Hizmetleri
Haber Listesi
Haber listemize e-posta adresinizi ekliyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Sağlıklı Yaşam \ Tıp Terimleri \ H - L

HABİTÜEL Nedir? :İtiyadi, alışkanlığa bağlı.

HALLÜSİNASYON Nedir? :Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.

HALLUKS Nedir? :Ayak başparmağı.

HALOTAN Nedir? :Anestezik bir madde.

HAMARTOM Nedir? :Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.

HAMARTROZ Nedir? :Eklem boşluğuna kan dolması.

HAŞİŞ Nedir? :Esrar, haşhaş.

HEMATOM Nedir? :Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.

HEMORAJİ Nedir? :Kanama.

HEMAGLÜTİNASYON Nedir? :Kan yuvarlarının aglütinasyonu.

HEMANJİEKTAZİ Nedir? :Kan damarlarının genişlemesi.

HEMANJİOM Nedir? :Kan damarlarından dogan urlar.

HEMATEMEZ Nedir? :Kan kusma.

HEMATOSEL Nedir? :Testis torbalarında kan birikmesi.

HEMATOLOG Nedir? :Kan hastalıkları uzmanı.

HEMATOMİYELİ Nedir? :Omurilikte kanama.

HERPES Nedir? :Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.

HERPES SİMPLEKS Nedir? :Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.

HİLER Nedir? :Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.

HİLUS Nedir? :Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.

HİPERKROMAZİ Nedir? :Pigment fazlalığı gösteren.

HİPOFİZ Nedir? :Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.

HİPOSPADİAS Nedir? :Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.

İHTİYOZİS Nedir? :Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.

İDİOPATİK Nedir? :Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.

İKTER Nedir? :Sarılık.

İKTUS Nedir? :İnme. darbe.

İDİOT Nedir? :Doğuştan aptal.

İLEİTİS Nedir? :İnce barsak iltihabı.

İLEUM Nedir? :İnce barsağın son bölümü.

İLEUS Nedir? :Barsak tıkanması.

İLLUZYON Nedir? :Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.

İMBESİL Nedir? :Geri zekalı.

İMİTASYON Nedir? :Taklit.

İMMATÜR Nedir? :Tam gelişmemiş.

İMMİNENT Nedir? :Tehdit eden.

İMMİNENT ABORTUS Nedir? :Düşük tehdidi altındaki gebelik.

İMMOBİL Nedir? :Hareketsiz.

İMMÜN Nedir? :Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.

İMMÜNİTE Nedir? :Bağışıklık,muafiyet.

İMMÜNİZE Nedir? :Bağışık kılmak.

İMMÜNOLOJİ Nedir? :Bağışıklığı inceleyen bilim.

İMMÜNOLOG Nedir? :Bağışıklık uzmanı.

İNFLAMASYON Nedir? :Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.

İNTERMEDİER Nedir? :Arada oluşan, meydana gelen.

İNTRAEPİTELİAL Nedir? : Epital hücreleri içerisinde.
 

KAKOZMİ Nedir? :Pis koku.

KALYUM Nedir? :Potasyum.

KARDİAK Nedir? :Kalbe ait.

KARİNA Nedir? :Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.

KAŞEKSİ Nedir? :Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.

KATABOLİZMA Nedir? :Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.

KELOİD Nedir? :Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.

KERATİN Nedir? :Tırnak ve boynuzun ana maddesi.

KERATİNİZASYON Nedir? :Boynuzlaşma.

KERATİT Nedir? :Kornea iltihabı.

KERATOMA Nedir? :Nasır.

KERATOMETRE Nedir? :Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.

KERATOPLASTİ Nedir? :Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.

KERATOSKOP Nedir? :Korneayı muayene aleti.

KERNİCTERUS Nedir? :Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.

KETONEMİ Nedir? :Kanda keton cisimciklerinin bulunması.

KETONÜRİ Nedir? :Idrarla keton çıkarılması.

KIZAMIK Nedir? :Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.

KİFOZ Nedir? :Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.

KİST Nedir? :Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.

KİST HİDATİK Nedir? :Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.

KİST SEBASE Nedir? :Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.

KLOSTROFOBİ Nedir? :Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.

KLEPTOMANİ Nedir? :İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.

KOCH BASİLİ Nedir? :Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.

KOLESTEROL Nedir? :Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.

KORPUS Nedir? :Gövde.

KÜRTAJ Nedir? :Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmeside kürtaj olarak adlandırılır.
 

LABİL Nedir? :Kararsız, çabuk değişen.

LAKTASYON Nedir? :Annenin süt verme devresi.

LAKRİMA Nedir? :Göz yaşı.

LAKÜN Nedir? :Küçük boşluk, delik.

LAGOFTALMİ Nedir? :Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

LAP Nedir? :Lenfadenopati’nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.

LAPARATOMİ Nedir? :Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

LAPAROSKOPİ Nedir? :Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

LARVA Nedir? :Tırtıl, kurtçuk.

LARENKS Nedir? :Gırtlak.

LARENJİT Nedir?  :Larenks iltihabı.

LARENGOSKOP Nedir? :Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.

LARENGOSKOPİ Nedir? :Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.

LENFOMA Nedir? :Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

LEZYON Nedir? :Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

LİGAMENT Nedir? :Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.
 

Sırala
  Liste
 
Her Hakkı Saklıdır. NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler

Taksit ve Ödeme Avantajları Burada
Ana Sayfa   |  Google   |  Tüketici Koruma Kanunu   |  Hesap Numaralarımız   |  Satış Noktalarımız   |  İletişim   |  Size Özel   |  Yasal Uyarı
NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler
Adres: Petek İş Merkezi No: 10/47 Macunköy - Ankara Türkiye      Tel: 0.312.3977236   E-Posta: info@naturelim.net
Tasarım: www.aksetweb.com