Ürünlerimiz
Üye Girişi
Müşteri Hizmetleri
Haber Listesi
Haber listemize e-posta adresinizi ekliyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Sağlıklı Yaşam \ Tıp Terimleri \ D - G

DAKRİYOADENİT Nedir?:Gözyaşı bezi iltihabı.

DAKRİYOSİSTİT Nedir?:Gözyaşı kesesi iltihabı.

DAKRİYOSİSTEKTOMİ Nedir? :Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.

DAKRİYOSİSTOGRAFİ Nedir?:Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Nedir?:Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.

DAKRİYOLİT Nedir?:Gözyaşı taşı.

DALTONİZM Nedir?:Renk körlüğü.

DEBİLİTE Nedir?:Zeka geriliği.

DEFEKASYON Nedir?:Dışkının dışarı atılması.

DEFEKT Nedir?:Eksiklik, kusur.

DEFİBRİLATÖR Nedir?:Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.

DEFLORASYON Nedir?:Kızlık zarının yırtılması.

DEFORMİTE Nedir?:Şekil bozukluğu.

DEFORMASYON Nedir?:Şeklini bozma.

DEKÜBİTİS Nedir?:Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.

DEKOMPRESYON Nedir?:Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.

DEKONJESTAN Nedir?:Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.

DELİRİUM Nedir?:Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.

DEMANS Nedir?:Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans.

DEMONSTRASYON Nedir?:Göstererek öğretme.

DEJENERASYON Nedir?:Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

DEMORALİZASYON Nedir?:Moral çöküntü.

DEMİYELİNİZASYON Nedir?:Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

DANSİMETRE Nedir?:Yoğunluk ölçen cihaz.

DEONTOLOJİ Nedir?:Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.

DEPİLASYON Nedir?:Kılların çıkartılması işlemi.

DEPRESYON Nedir?:Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

DERMABRAZYON Nedir?:Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.

DERMATİT Nedir?:Cildin iltihabi durumu.

DERMATOLOJİ Nedir?:Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

DERMİS Nedir?:Ciltte en üst tabaka olan Epidermis’in altındaki tabakaya dermis adı verilir.

DÜŞÜK Nedir?:Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.

EDEMA Nedir?:Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.

E.E.G Nedir?:Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.

EFFEKT Nedir?:Tesir, etki.

EFFEKTİF Nedir?:Etkili, tesirli.

EFERVESAN Nedir?:Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.

EFFÜZYON Nedir?:Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. "Plevral effüzyon" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.

E.K.G Nedir?:Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.

EKİNOKOK Nedir?:Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.

EKLAMPSİ Nedir?:İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.

EKO Nedir?:Yankı.

EKOKARDİYOGRFİ Nedir?:Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.

EKOKARDİYOGRAM Nedir?:Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

EKOENSEFALOGRAM Nedir?:Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.

EKOLALİ Nedir?:Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.

EKSİZYON Nedir?:Bir dokunun çıkartılıp atılması.

EKTAZİ Nedir?:Genişleme. Örn. Bronşektazi.

EKTODERM Nedir?:Derinin en dış tabakası.

EKTOPİ Nedir?:Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.

EKTROPİON Nedir?:Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

EKZEMA Nedir?:Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

ELEKTROANSEFALOGRAFİ Nedir?:Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

ELEKTROKARDİOGRAFİ Nedir?:Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

ENDOKRİNOLOJİ Nedir?:İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

ENDOKRİNOLOG Nedir?:Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.

ENSEFALON Nedir?:Beyin.

ENVAZYON Nedir?:Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

EPİTEL Nedir?:Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

EROZYON Nedir?:Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
 

FALLOP TÜPLERİ Nedir?:Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.

FALLOT’S TETRALOGY Nedir?:Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

FALKS SEREBRİ Nedir?:Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

FAMİLYAL Nedir?:Irsi, kalıtsal, herediter.

FARİNKS Nedir?:Yutak.

FASİAL SİNİR Nedir?:Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

FASİAL PARALİZİ Nedir?:Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

FAT Nedir?:Yağ.

FATAL Nedir?:Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

FEBRİL Nedir?:Ateşli, hummalı.

FEKALİT Nedir?:Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

FEÇES Nedir?:Dışkı.

FEMUR Nedir?:Uyluk kemiği.

FERMENT Nedir?:Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

FERMENTASYON Nedir?:Mayalanma.

FERRİTİN Nedir?:Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

FERTİL Nedir?:Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

FERTİLİTE Nedir?:Doğurma yeteneği, verimlilik.

FETUS Nedir?:Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

FETAL Nedir?:Fetus’a ait.

FİBRİN Nedir?:Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

FİBRİNEMİ Nedir?:Kanda fibrin bulunması.

FİBRİNÜRİ Nedir?:İdrarda fidrin çıkması.

FİBROM Nedir?:İyi huylu bağ dokusu uru.

FİBRO-SARKOM Nedir?:Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.

FİBRÖZ Nedir?:Lif dokusu

FİBULA Nedir?:Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.

FİLARİA Nedir?:Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.

FRENİK SİNİR Nedir?: Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.
 

GALAKTEMİ Nedir?:Kanda süt bulunması.

GALAKTOSEL Nedir?:Memede, içi süt dolu kist.

GALAKTORE Nedir?:Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

GALAKTOZ Nedir?:Süt şekeri.

GALAKTOZÜRİ Nedir?:Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.

GALAKTÜRİ Nedir?:İdrarın süt görünümünde çıkması.

GANGLİON Nedir?:Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.

GANGREN Nedir?:Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

GASTRİT Nedir?:Mide iltihabı.

GASTRODÜODENİT Nedir?:Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.

GASTROENTERİT Nedir?:İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

GASTROENTEROLOJİ Nedir?:Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

GASTROENTERELOG Nedir?:Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.

GASTROSKOPİ Nedir?:Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.

GASTROİNTESTİNAL Nedir?:Mide - barsak.

GASTROLİT Nedir?:Mide taşı.

GASTROMEGALİ Nedir?:Midenin genişlemesi.

GASTRONOMİ Nedir?:İyi yemek yeme bilimi.

GASTROPTOZİS Nedir?:Mide düşüklüğü.

GİARDİA Nedir?:Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.

GİARDİASİS Nedir?:Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.

Sırala
  Liste
 
Her Hakkı Saklıdır. NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler

Taksit ve Ödeme Avantajları Burada
Ana Sayfa   |  Google   |  Tüketici Koruma Kanunu   |  Hesap Numaralarımız   |  Satış Noktalarımız   |  İletişim   |  Size Özel   |  Yasal Uyarı
NATURELİM | Sağlıklı Doğal Ürünler
Adres: Petek İş Merkezi No: 10/47 Macunköy - Ankara Türkiye      Tel: 0.312.3977236   E-Posta: info@naturelim.net
Tasarım: www.aksetweb.com